corp-am.com
Фонд Акции
Балансиран Фонд
Доверително управление
Доверително управление

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с вписване на 28.07.2015 г. на промени по партидата на управляващото дружество (УД) в Търговския регистър, уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица за следното: 1. Досегашното наименование на УД „КТБ Асет Мениджмънт“ АД се променя на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД. 2. Променят се седалището и адресът на упралвение, а именно: гр. София, 1000, район Средец, ул. „Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. № 5, като само на този адрес ще бъде осъществявана дейността на дружеството, съобразно предмета му на дейност. 3. Променят се телефонният номер, електронната поща и интернет страницата на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД, а именно: телефон: (+359 2) 494 90 84; e-mail: trend@trend-am.com ; Интернет страница: www.trend-am.com. 4. Променят се наименованията на договорните фондове (ДФ), организирани и управлявани от УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД, а именно: наименованието на ДФ „КТБ Фонд Паричен Пазар“ се променя в ДФ „Тренд Фонд Паричен Пазар“; наименованието на ДФ „КТБ Балансиран Фонд“ се променя в ДФ „Тренд Балансиран Фонд“; наименованието на ДФ „КТБ Фонд Акции“ се променя в ДФ „Тренд Фонд Акции“. Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ДА ВИДИТЕ НОВИЯТ САЙТ НА "Тренд Асет мениджмънт" АД