ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 983.6379 arow -0.12 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 976.2790 arow -0.12 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 22.06.2018 г.   |