ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 1045.4307 arow -0.15 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 1037.6095 arow -0.15 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 21.05.2024 г.   |