ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 893.9406 arow 0.37 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 887.2527 arow 0.37 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 02.06.2020 г.   |