ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 1009.6106 arow 0.00 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 1002.0574 arow 0.00 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 05.12.2023 г.   |