ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 971.7395 arow -0.33 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 964.4696 arow -0.33 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 18.10.2018 г.   |