ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 1015.3863 arow -0.01 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 1007.7899 arow -0.01 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 19.07.2017 г.   |