ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 957.044 arow 0.12 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 949.8448 arow 0.12 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 20.02.2019 г.   |