ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 979,8647 arow 0.12 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 972,534 arow 0.12 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 30.06.2022 г.   |