ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 995.4457 arow -0.01 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 987.9985 arow -0.01 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 20.04.2018 г.   |