ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 1005.6159 arow -0.02 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 998.0926 arow -0.02 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 22.11.2017 г.   |