ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 1017.3892 arow -0.01 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 1009.7778 arow -0.01 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 21.06.2017 г.   |