ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 952.0293 arow 0.01 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 944.9069 arow 0.01 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 22.05.2019 г.   |