ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 961.0166 arow -0.02 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 953.8269 arow -0.02 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 10.12.2018 г.   |