ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 931.0106 arow 0.39 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 924.0455 arow 0.39 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 21.01.2021 г.   |