ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 977.7093 arow 0.10 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 970.3947 arow 0.10 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 16.08.2018 г.   |