ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 1010.3822 arow -0.01 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 1002.8232 arow -0.01 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 19.09.2017 г.   |