ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 998.8338 arow -0.01 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 991.3612 arow -0.01 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 16.02.2018 г.   |