ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 1010.1099 arow -0.00 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 1002.0613 arow -0.00 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 20.04.2018 г.   |