ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 1003.4583 arow -0.00 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 995.4627 arow -0.00 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 18.10.2018 г.   |