ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 988.5053 arow -0.00 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 981.1100 arow -0.00 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 22.05.2019 г.   |