ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 1022.3962 arow -0.01 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 1014.2496 arow -0.01 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 19.09.2017 г.   |