ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 715.3746 arow -0.05 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 710.0226 arow -0.05 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 05.12.2023 г.   |