ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 1024.5279 arow -0.00 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 1016.3643 arow -0.00 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 19.07.2017 г.   |