ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 1025.5131 arow -0.00 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 1017.3417 arow -0.00 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 21.06.2017 г.   |