ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 655.7922 arow 0.27 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 650.8860 arow 0.27 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 02.06.2020 г.   |