ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 683.5983 arow 0.10 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 678.4841 arow 0.10 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 21.01.2021 г.   |