ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 1019.8204 arow -0.00 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 1011.6944 arow -0.00 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 22.11.2017 г.   |