ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 996.6054 arow -0.00 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 988.6644 arow -0.00 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 20.02.2019 г.   |