ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 1007.5571 arow -0.00 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 999.5287 arow -0.00 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 22.06.2018 г.   |