ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 1014.8371 arow -0.00 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 1006.7507 arow -0.00 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 16.02.2018 г.   |