ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 729.6446 arow 0.25 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 724.1859 arow 0.25 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 21.06.2024 г.   |