ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 1005.6170 arow -0.00 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 997.6042 arow -0.00 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 16.08.2018 г.   |