ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 1027.4561 arow -0.00 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 1019.2691 arow -0.00 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 26.04.2017 г.   |