ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 696,431 arow -0,12 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 691,2208 arow -0,12 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 30.06.2022 г.   |