ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 1000.3360 arow -0.01 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 992.3652 arow -0.01 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 10.12.2018 г.   |