ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 961.3632 arow -0.01 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 954.1710 arow -0.01 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 26.04.2017 г.   |