ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 904.4144 arow 0.08 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 897.9023 arow 0.08 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 20.02.2019 г.   |