ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 908.7279 arow -0.01 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 901.9294 arow -0.01 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 10.12.2018 г.   |