ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 918.6705 arow -0.24 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 911.7977 arow -0.24 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 18.10.2018 г.   |