ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 963.1468 arow -0.01 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 955.9412 arow -0.01 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 19.07.2017 г.   |