ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 940.7560 arow -0.01 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 933.7180 arow -0.01 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 20.04.2018 г.   |