ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 943.8279 arow -0.08 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 936.7668 arow -0.08 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 16.02.2018 г.   |