ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 956.3178 arow 0.12 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 949.1633 arow 0.12 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 19.09.2017 г.   |