ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 845.8467 arow 0.21 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 839.5187 arow 0.21 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 21.01.2021 г.   |