ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 930.2282 arow -0.12 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 923.2689 arow -0.12 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 22.06.2018 г.   |