ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 951.4634 arow -0.02 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 944.3452 arow -0.02 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 22.11.2017 г.   |