ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 973.2218 arow -0.05 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 965.9408 arow -0.05 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 21.05.2024 г.   |