ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 824.5401 arow 0.51 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 818.3715 arow 0.51 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 02.06.2020 г.   |