ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 924.6411 arow 0.07 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 917.7236 arow 0.07 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 16.08.2018 г.   |