ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 947.2659 arow -0.01 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 940.1791 arow -0.01 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 05.12.2023 г.   |