ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 895,9647 arow 0.12 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 889,2617 arow 0.12 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 30.06.2022 г.   |