ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 897.5257 arow 0.01 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 890.8111 arow 0.01 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 22.05.2019 г.   |