ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 965.2461 arow -0.01 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 958.0248 arow -0.01 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 21.06.2017 г.   |