ДФ КТБ Балансиран Фонд: Емисионна стойност = 955,1975 arow 0.12 %   |     ДФ КТБ Балансиран Фонд: Цена на обратно изкупуване = 948,0514 arow 0.12 %    |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 23.09.2021 г.   |