ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Емисионна стойност = 690,7023 arow 0.14 %     |     ДФ КТБ Фонд Паричен Пазар: Цена на обратно изкупуване = 685,5350 arow 0.14 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 23.09.2021 г.   |