ДФ КТБ Фонд Акции: Емисионна стойност = 867,8842 arow 0.24 %     |     ДФ КТБ Фонд Акции: Цена на обратно изкупуване = 861,3913 arow 0.24 %     |     Цените са валидни за поръчки, подадени на 23.09.2021 г.   |